top of page

Om Miljøtun As

Logo_Mil.png

Miljøtun-konseptet er ein draum som no skal realiserast på Plassen, eller Gåsneset som folk kallar eigedomen til dagleg. Garden Plassen ligg i Ulstein kommune, Fløvegen 385, ut fra sentrum og nærare Flø.

Draumen har vore i prosess i over 20 år – så no er det på tide! Prosessen har vore inspirerande og har dei siste åra omfatta fleire nye og gode idear – kort sagt har draumen utvikla seg frå å handle om eit varmare bofellesskap med dyrking og smådyrhushald, til no å etterstrebe tidsrette satsingar på berekraft, miljø og lavt forbruk.
 

Eg har stor tru på at konseptet kan bli ein viktig brikke i samfunnsutviklinga, og at mange vil ha glede av å kunne ta del i ein livsstil med auka fokus på miljø og berekraft.

 

Perny Austnes

Grunnleggjar Miljøtun As

 

Logo_Mil.png

About Miljøtun As

The environmental concept is a dream about to be realized at the property Plassen. The smallholding Plassen is situated in the municipality of Ulstein
at Fløvegen 38, on the outskirts of Ulsteinvik towards Flø. (See map-link)

This dream has been in a process and developing for over 20 years- so it's about time! The process has been inspiring and during the last few years has included innovative ideas and adjustments. In short, the dream has developed from being about a warmer community with a focus on cultivation and animal husbandry, to now strive towards including sustainability, the environment and lower consumption.

 

I have great faith in this concept being able to play an important part in social development, and that many will take pleasure in taking part in a lifestyle with increased focus on the environment and sustainability.

 

Perny Austnes

Founder of Miljøtun AS

 

FRÅ PLASSEN

Photo©Per Eide

FFrå Plassen Miljøtun, Ulsteinvik
_PES1338.jpg
_PES1358.jpg
_PES1240.jpg
bottom of page