top of page
LogoNoA(april 2020)_.gif
Img_Noi_horisontal_2_edited.jpg

Forprosjekt 2020 ved
Nøysom arkitekter as

Nøysom arkitekter er et lite, idealistisk arkitektkontor etablert av arkitektene Trygve Ohren, Cathrine Johansen Haanes og Haakon Haanes.
 

Nøysom arkitekter er kjent for sin økologiske tilnærming til arkitektur og stedsutvikling og evne til å realisere nyskapende og oppsiktsvekkende prosjekter. Arkitektenes filosofi er at folk selv må få muligheten til å skape en bedre fremtid med de ressursene de har rundt seg. 
 

Nøysom arkitekter står bak eksperimentboligene på Svartlamon som har gitt fem familier muligheten til å bygge sine egne, unike hjem ved hjelp av egeninnsats, samarbeid og kreativt gjenbruk. Etter dette har det unge arkitektkontoret tatt del i den nasjonale og internasjonale arkitektdiskursen og høstet priser og utmerkelser og referet til i media og fagtidskrifter grunnet sin nøysomme tilnærming til arkitektur.

 

Nøysom arkitekter er svært glade for å bli invitert med på utviklingen av miljøtunprosjektet. Håpet er at miljøtunmodellen og det første pilotprosjektet kan bli et forbilde for en bærekraftig livsstil utenfor de store byene, ved bruk av stedets egenart, historie og naturlige forutsetninger.

 

bottom of page