Prosjektskisse 2020 fra Nøysom arkitekter As

Klikk på for å sjå i betre størrelse