top of page
Sjå planteikningar for Bustadhusa på Plassen  miljøtun

Her ligg plantegningane for bustadhusa ute i detalj. Her finn ein plan-og fasadeteikningar med tillegg av 3D bilete av dei ulike bustadene:
Familibustader, Ungdomsbustader og Singel/Parbustader.

SJÅ MEIR - link

 

Stad: Ulstein kommunestyre

Godkjenning av detaljregulering for Plassen miljøtun 22.06.2022

Kommunestyre i Ulstein gjekk den 22.06.22 samrøystes inn for "Detaljregulerings planen for Plassen miljøtun".

Samling på Maluns 20.04,22 for Plassen Miljøtun

Stad: Maluns i Ulsteinvik

Det vert samling for alle nyfine og/eller interesserte på Maluns rett etter påske;
onsdag 20. april. Tid kl 19 - 21.00
Sjå meir
 

Framdrift 1.april 2022 - LEDIG BUEINIG (BOENHET)

Ledig Bueinig på Plassen miljøtun!

Det er ledig bueining på Plassen miljøtun om du er interessert i, eller berre nysgjerrig på denne buforma. Er dette noko for deg eller familien ta kontakt snarast med
Perny Austnes på mobil: 99531400
 

Framdrift 28.mars 2022 - REALISERING

Småbruket Plassen miljøtun nær realisering!

Etter ei lang reise gjennom ulike naudsynte forvaltningsorgan er grunnlegger og idealist Perny Austnes no framme ved del to; gjennomføring og oppstart.
Slik det ser ut idag blir det byggestart i september i år, gjerne i starten av månaden.

 

Framdrift pr.14.desember 2021

Planframlegget til Plassen Miljøtun ligg no ute til offentleg ettersyn! 

Ulstein kommune; «Teknisk utval har vedteke å leggje detaljregulering for Plassen miljøtun ut til offentleg ettersyn. Frist for å kome med innspel er 04.02.2022.»

bottom of page