top of page

Plan bustader 08.08.2023

Bakgrunn 1.png

Building plans 0808 2023

Familiebustader
Singel-/ Par bustad
Felleshus
Gjestehus
Sjå også illustrasjonen til nausta

 

Family houses
Houses for singles and couples
Communal house
Guesthouse
Illustrations of boathouses

 

bottom of page