top of page
Plassen Miljøtun oversikt.jpg

PLASSEN MILJØTUN

Sjå meir om FINANSIERING

Bildet er fra området der Plassen Miljøtun skal ligge. Til høgre ligg låven og reidskapshuset som er nyrenovert. Sjølve hovedhuset (i kvitt) står ikkje til å berge og må difor takast ned. Det blir teke vare på det som kan brukast, og området blir erstatta av den nye fellesboligen. 

bottom of page