top of page
Logo_Mil.png

Om Miljøtun As

Miljøtun-konseptet er ein draum som no skal realiserast på Plassen, eller Gåsneset som folk kallar eigedomen til dagleg. Garden Plassen ligg i Ulstein kommune, Fløvegen 385, ut fra sentrum og nærare Flø.

Draumen har vore i prosess i over 20 år – så no er det på tide! Prosessen har vore inspirerande og har dei siste åra omfatta fleire nye og gode idear – kort sagt har draumen utvikla seg frå å handle om eit varmare bofellesskap med dyrking og smådyrhushald, til no å etterstrebe tidsrette satsingar på berekraft, miljø og lavt forbruk.

 

Eg har stor tru på at konseptet kan bli ein viktig brikke i samfunnsutviklinga, og at mange vil ha glede av å kunne ta del i ein livsstil med auka fokus på miljø og berekraft.

 

Perny Austnes

Grunnleggjar Miljøtun As

 

FRÅ PLASSEN

Photo©Per Eide

FFrå Plassen Miljøtun, Ulsteinvik
_PES1338.jpg
_PES1358.jpg
_PES1240.jpg
bottom of page