top of page

Finansiering

Plassen Miljøtun er organisert som eit burettslag,med 5 par/singel-boligar og 3 familieboligar.

Prosjektet blir finansiert med 25% eigenandel og 75% lån i Husbanken pt 1,7% rente.


1 andel par/singel-bolig = eige hus + 1/8 av to felleshus; Prisantydning 4,4 mill.


1 andel fam.bolig = eige hus + 1/7 av to felleshus; Prisantydning 5,8 mill.


Garden gir fri tomtegrunn og bruk av 47DK innmark og utmark. Nokre nødvendige investeringar gir reduserte driftsutgifter,slik som solceller, eige vassanlegg og eigen kloakk.

Her sparer ein straumutgifter, tilknyting, vassavgift og kloakk.

bottom of page