top of page
img_bgstart.jpg

PLASSEN MILJØTUN

Framsideknapp Godkjenning.png
Bustader Framsideknapop.png

Fløvegen 385 

Ulstein

Photo©Per Eide

Bildet er fra området der Plassen Miljøtun skal ligge. Til høgre ligg låven og reidskapshuset som er nyrenovert. Sjølve hovedhuset (i kvitt) står ikkje til å berge og må difor takast ned. Det blir teke vare på det som kan brukast, og området blir erstatta av den nye fellesboligen. 

bottom of page