top of page

PLASSEN Miljøtun

Fløvegen 385 Ulsteinvik

På småbruket Plassen blir det no etablert eit fellesskap litt
utanom det
vanlege. Dei som vil bu her, får ei unik muligheit
til å veksle mellom eigen bolig og eit rikt fellesskap i gode

felles areal ute og inne.
 

Aktivitetar på garden vert bestemt av bebuarane i fellesskap.

Muligheitene er mange med sjø, naust, låve, fjøs, og jord til dyrking.

 
Beliggenheita er storslått ute ved havet, med berre
nokre kilometer inn til byen Ulsteinvik. 

 

Oversikt 50.gif

Photo©Per Eide

bottom of page