PLASSEN Miljøtun

Fløvegen 385 Ulsteinvik

På småbruket Plassen blir det no etablert eit fellesskap litt
utanom det
vanlege. Dei som vil bu her, får ei unik muligheit
til å veksle mellom eigen bolig og eit rikt fellesskap i gode

felles areal ute og inne.
 

Aktivitetar på garden vert bestemt av bebuarane i fellesskap.

Muligheitene er mange med sjø, naust, låve, fjøs, og jord til dyrking.

 
Beliggenheita er storslått ute ved havet, med berre
nokre kilometer inn til byen Ulsteinvik. 

 

Photo©Per Eide