PLASSEN Miljøtun

Fløvegen 385 Ulsteinvik

På småbruket Plassen blir det no etablert eit fellesskap litt utanom det 

vanlege. Dei som vil bu her, får ei unik muligheit til å veksle mellom 

eigen bolig og eit rikt fellesskap i gode felles areal ute og inne.
 

Aktivitetar på garden vert bestemt av bebuarane i fellesskap.

Muligheitene er mange med sjø, naust, låve, fjøs, og jord til dyrking.

 
Beliggenheita er storslått ute ved havet, med berre nokre kilometer inn til byen Ulsteinvik. 

 

Photo©Per Eide